top of page

Lódomir

Gęsty jak mazut, czekoladowo-kawowy wymrażany RIS. Czarny niczym węgiel wydobywany w młodzieńczych latach dziadka Lódomira.

ICE-RIS

Alkohol: 16,9%

bottom of page