top of page

Projekt Asystencki

LOGGo.png

Spółdzielnia Socjalna Dalba realizuje program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” – edycja 2023.

Zapraszamy do skorzystania z usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej, czyli wsparcia w codziennych czynnościach i życiu społecznym. Program jest realizowany przez Spółdzielnię Socjalną Dalba.

Asystent to osoba wspierająca osoby z niepełnosprawnością w wykonywaniu codziennych czynności oraz w życiu społecznym. Celem naszych działań jest nie tylko  zapewnienie wsparcia osobom z niepełnosprawnościami w wykonywaniu codziennych czynności, funkcjonowaniu w życiu społecznym ale także ich kompleksowe wspieranie w zwiększaniu szans na prowadzenie bardziej niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia.

bottom of page