top of page

Spółdzielnia Socjalna Dalba w okresie 01.05.2023 do dnia 31.12.2023 realizowała działania w ramach Umowy o realizację zadania publicznego zleconego w ramach programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025 nr 3400/2023/AKTYWNI+ pod tytułem: Aktywny i pomocny - nowoczesny senior. W ramach projektu wsparcie zostało objętych 42 osoby (7 grup po 6 osób każda) w tym 28 seniorów na terenie Polski. W ramach projektu odbyły się: - warsztaty 5 krokow do bycia aktywnym wg innowacyjnego programu wsparcia aktywności seniorów - aktywne warsztaty dla seniorów - w zakresie pływania w syrenich ogonach i aquaaerobicku; w zakresie immersioterapii (terapii poprzez nurkowanie); w zakresie Szkoły Rocka; w zakresie Kulinarnych rewolucji - warsztaty nowoczesnej kuchni Odbyły się także Wyjazdowe warsztaty integracyjne - wszystkich uczestników projektu. Podczas których seniorzy mogli wymienić się doświadczeniami oraz odbyć zajęcia coachem, stylistką, wizażystką i instruktorką tańca i zumby. W ramach projektu została także zrealizowana kampania społeczna - pozytywny wizerunek aktywnego seniora, w ramach której powstał film z realizacji projektu.

bottom of page